Javascript Menu by Deluxe-Menu.com מרכז אריאל למחקרי מדיניות - אינדקס: חוק ומשפט

Ariel Center
for Policy Research

מרכז אריאל
למחקרי מדיניות

 

חוק ומשפט

 

מאמר

מחבר

גיליון

חודש

עמוד

מקל בגלגלים: בית-המשפט העליון נגד מגילת העצמאות?

משגב, חיים

104

יוני 2005

17

בית המשפט העליון – לדמותה של אוליגרכיה

משגב, חיים

100

ספטמבר 2004

47

היכן באמת דבק קלון?

משגב, חיים

97

מרץ 2004

56

האזעקה שנתביישה מסקנות ועדת אור

ישראלי, רפאל

95

נובמבר 2003

22

ועדת חקירה ממלכתית – מוסד פוליטי בלבוש כמו-אובייקטיבי

משגב, חיים

95

נובמבר 2003

27

ארץ ישראל ויישובה במשפט הבינלאומי

איינהורן, טליה

92

מאי 2003

3

זכויותיו המשפטיות וריבונותו של העם היהודי על א''י עפ''י המשפט הבינ''ל

גריף, הווארד

92

מאי 2003

10

פרשת אבישי רביב – ה'פגע רע' של השב''כ

משגב, חיים

92

מאי 2003

17

מיתת הנשיקה של ''תיחום אזור מגורים'' (בג''ץ אג'ורי)

בם, יצחק

91

מרץ 2003

37

הבא להרגך השכם להורגו – התנקשות בחייו של סדאם חוסיין מבחינת המשפט הבינלאומי

ברס, לו רנה

89

נובמבר 2002

35

השופט ברק, שוויוניות ושלטון החוק

איידלברג, פול

89

נובמבר 2002

65

ישראל ובית המשפט הפלילי הבינלאומי

איינהורן, טליה

88-87

ספטמבר 2002

36

שברונו של תהליך השלום – המהפכה החוקתית הנדרשת

איינהורן, טליה

86

מאי 2002

45

מכת ברק לציונות – פסק דין קעדאן

בם, יצחק

86

מאי 2002

52

ישראל: היהודי בין האומות

דרשוביץ, אלן

85

מרץ 2002

30

"כל שנעשה רחמן על האכזרים לסוף נעשה אכזר על הרחמנים'' לקחים אקטואליים של מדרש עתיק יומין

שוחטמן, אליאב

79

מרץ 2001

56

החוקה – על-פי אזרח שאינו משפטן

צידון-צ'אטו, יואש

77

נובמבר 2000

68

האם ישראל תוכל לשרוד עם מערכת המשפט שלה?

איידלברג, פול

71

נובמבר 1999

51

חוקה לישראל

איידלברג, פול

60

ינואר 1998

66

הפרות של הוראות חוק העונשין, תשל''ז-1977, בנוגע ל''בגידה''

גריף, הווארד

57

יולי 1997

62

הסכמי אוסלו בראי החוק הישראלי

שוחטמן, אליאב

55-54

ינואר 1997

220

הסכמי אוסלו בראי המשפט הבינלאומי

ברס, לו רנה

55-54

ינואר 1997

227

הסכם הביניים – בלתי-חוקי בעליל (מסמך)

גריף, הווארד

55-54

ינואר 1997

294

ההסכמים בין ישראל לאש''ף בראי של חוקי המדינה

גריף, הווארד

51

יולי 1996

42

ההסכמים עם אש''ף בראי המשפט הבינלאומי

ברס, לו רנה

51

יולי 1996

44

גבול הציות

פרבר, זאב

47

נובמבר 1995

19

התהליך המדיני: היבטים (בלתי) חוקתיים

שוחטמן, אליאב

46

ספטמבר 1995

22

בית-המשפט העליון ו''הצהרת העקרונות'': פגיעה בשלטון החוק וערעור הבסיס המשפטי של המדינה היהודית

גריף, הווארד

43

מרץ 1995

54

ההיבט המשפטי של פעילות בחלל

מרגליות, אליהו

7

מרץ 1989

46