Javascript Menu by Deluxe-Menu.com מרכז אריאל למחקרי מדיניות - אינדקס: ערבים בישראל

Ariel Center
for Policy Research

מרכז אריאל
למחקרי מדיניות

 

ערבים בישראל

מאמר

מחבר

גליון

חודש

עמוד

הערבים בישראל – מניכור לאיום לקראת אינתיפאדת אל-נכבה

בוקעי, דוד

122

יוני 2008

3

החוקה הדמוקרטית

מסמך

122

יוני 2008

14

הצהרת חיפה

מסמך

122

יוני 2008

22

שוד הקרקעות בגליל

וולפסון, זאב

121

מרץ 2008

31

בחזרה לאוסיראק הערכת היכולת של ישראל להרוס את מתקני הגרעין של אירן

ראס, וויטני ואוסטין לונג

117-118

ספטמבר 2007

3

שמונה עשרה שנות ילדות עשוקה

ברץ, אנג'לה

117-118

ספטמבר 2007

38

ההשתלטות הבדואית על הנגב

וולפסון, זאב

113

נובמבר 2006

3

האופק המדיני ירוק – לבחינת החלופות של פתרון הסכסוך הערבי-ישראלי

אלדד, אריה

110

מאי 2006

55

אסטרטגיית על של ערפאת

קארש, אפרים

100

ספטמבר 2004

21

מקור הבריאות הוא מקור החולי

שליט, דניאל

98-99

יוני 2004

49

עשור להסכמי אוסלו: ''המלחמה העממית'' של אש''פ

פישמן, יואל

95

נובמבר 2003

6

משבר ערביי ישראל – מה עושים? (ב)

ישראלי, רפאל

90

ינואר 2003

33

משבר ערביי ישראל – מה עושים? (א)

ישראלי, רפאל

89

נובמבר 2002

50

כיסו של ערפאת: את מי הוא מממן?

ארנפלד, רחל

89

נובמבר 2002

77

את הרשות הפלשתינית יש להכרית, ומיד!

לברן, אהרון

87-88

ספטמבר 2002

17

ערביי ישראל: למי הם חייבים נאמנות

בן-מאיר, עתליה

85

מרץ 2002

43

החינוך לשנאה – ניצול ילדים פלשתינים באינתיפאדה (ב)

ויינר, ג'סטוס ריד

85

מרץ 2002

51

הצבא הפלשתיני והשתלבות במאזן הכוחות הצבאי במזה"ת (ב)

לופט, גל

85

מרץ 2002

56

החינוך לשנאה – ניצול ילדים פלשתינים באינתיפאדה (א)

ויינר, ג'סטוס ריד

84

ינואר 2002

3

הצבא הפלשתיני והשתלבותו במאזן הכוחות הצבאי במזה''ת (א)

לופט, גל

84

ינואר 2002

40

מלחמת ישראל ברשות הפלשתינית: מקורות, יעדים פוליטים ואמצעים מבצעיים

קליין, יצחק

80

יוני 2001

3

בעיית הפליטים – ההיבט הדמוגרפי

בן-מאיר, עתליה

75-76

ספטמבר 2000

21

הרשות הפלשתינית – עוד דיקטטורה ערבית

ברמן, אילן

75-76

ספטמבר 2000

44

האנטי-מלניום: איסלומהּ של נצרת

ישראלי, רפאל

73

מרץ 2000

52

התנועה האיסלמית וניכורם של ערביי ישראל

ישראלי, רפאל

71

נובמבר 1999

20

מדינה פלשתינית והאינטרסים האמריקניים

בושביץ, רודי

69-70

ספטמבר 1999

21

כיצד מתחנכים ילדים פלשתינאים לאחר אוסלו

ישראלי, רפאל

69-70

ספטמבר 1999

25

ערביי א"י – עבר שימושי לציבור ללא היסטוריה

גרין, אליהו

68

מאי 1999

50

היבטים דתיים, תרבותיים ורטוריים באסטרטגיה הפלשתינית

ניסן, מרדכי

67

מרץ 1999

15

ערביי ישראל – קווים להתהוותה של אירדנטה

הוברמן, חגי

67

מרץ 1999

21

ישראל והיהודים בספרי הלימוד של הרשות: החינוך לשנאה

שרן, שלמה

66

ינואר 1999

70

ערפאת – "הכתם העיוור" על עיני העולם

ארנפלד, רחל

59

נובמבר 1997

42

הציונות האכזרית של אברהם שרון – ההיבט של ערביי ישראל

יגר, משה

56

מאי 1997

77

זיקת ערביי ישראלי למדינה פלשתינית

סופר, ארנון

54-55

ינואר 1997

77

"נהרוג וניהרג, נהרוג וניהרג.." מובאה מדברי ערפאת בעידן שלום

סתיו, אריה

54-55

ינואר 1997

84

נתניהו וסוגיית אזרחותם של ערביי ישראל

איידלברג, פול

53

נובמבר 1996

37

ערביי ישראל: אזרחי ישראל או גורם אירדנטי

ר., ה.

51

יולי 1996

130

ערביי ישראל ותהליך השלום – המלצות למדיניות

סופר, ארנון

51

יולי 1996

134

מדינת ''אזור הביקוש הגבוה''

זֹהר, עזרה

51

יולי 1996

137

ערביי ישראל האומנם גיס חמישי?

ישראלי, רפאל

42

ינואר 1995

25

התופת הלבנונית, סוריה ואש''ף, סמים וטרור

ארנפלד, רחל

41

נובמבר 1994

39

אדון ההסדר ואדון ה'יהאד

ישראלי, רפאל

39

יולי 1994

34

אש"ף והשמאל הישראלי – היעד המשותף

ניסן, מרדכי

37

מרץ 1994

5

ערפאת – המיליארד המחזר על הפתחים

ארנפלד, רחל

36

ינואר 1994

59

ערביי ישראל: ''פצצת זמן'' מתקתקת

הוברמן, חגי

34

ספטמבר 1993

32

אש"ף – כמה ציוני דרך למי ששכח

ון דר-הובן, ין וילם

31

מרץ 1993

54

הפליוטם הערביים – או מרשם להתחסלות דמוגרפית

נמרוד, דן

29

נובמבר 1992

38

טייבה כמשל – גזל קרקעות ובנייה בלתי-חוקית

מרקוביץ, יעקב

10

ספטמבר 1989

32

ערביי ארץ-ישראל – עוז לתמורה לאחר פורענות

ישראלי, רפאל

9

יולי 1989

9